Kurs og workshps

 

Prosessio tilbyr et stort utvalg av ulike tjenester. Tjenesteområdene til Prosessio beskriver hvilke fagområder vi har spisskompetanse på, læringsformen skjer i samspill med kunden.

Vi er svært opptatt av læring - derfor konkretiseres ofte holdninger, ferdigheter og evner som må forsterkes og utvikles for at atferdsendring vil skje. Vi har god dialog med deg som kunden, om ambisjoner, behov, ønsket effekt. Nedenfor finner du tjenester som vi kan levere. 

2 dagers kurs/workshops

Styrkebasert ledelse
- 2 dager workshop

I denne workshopen vil du få en forståelse av hva styrkebasert ledelse er. Du vil lære om positiv psykologi og få kunnskap om hvordan du kan lede andre styrkebasert. Du vil også få innsikt om filosofien bak styrkebasert ledelse, lære om jobcrafting som metode, samt erfare hvordan du kan identifisere andres styrker.  

Bestill
Prestasjonskultur der vi også tar vare på menneksene
- 2 dager workshop

I denne workshopen vil du få en forståelse av hvordan vi kan snakke om endring. 

Bestill
Endringsnakk
- 2 dager workshop

I denne workshopen vil du få en forståelse av hvordan vi kan snakke om endring. 

Bestill
Emosjonell smidighet
- 2 dager workshop

Ledere trenger kunnskap om emosjonell smidighet. Smidighet er det motsatte av rigiditet. Dette kurset gir deg kunnskap om hva emosjoner faktisk er, hvordan de fungerer, samt hvordan håndtere de når de kommer. Kurset tar utgangspunkt i emosjonshåndtering i arbeidslivet.

Bestill
Selvledelse
- 2 dager workshop

For å kunne lede andre, må du først evne å lede deg selv. I denne workshopen vil vi både gå igjennom emosjonelle og kognitive  ferdigheter for å evne å lede seg selv i en hektisk hverdag. Vi vil også gi deg tilgang på innsikt, verktøy og metoder som får deg til prioritere, sortere og velge ut ifra din ambisjon og dine målsettinger

Bestill
Velfungerende team
- 2 dager workshop

I denne workshopen vil du få en forståelse av hvordan vi kan snakke om endring. 

Bestill

1 dagers kurs/workshops

Styrkebasert ledelse
- 1 dager

Dette kurset gir en innføring i styrkebasert ledelse. Du vil også lære om balansen mellom styrker, utviklingsmuligheter, samt hvordan man kommuniserer rundt disse temaene på en måte som styrker relasjonen til dine medarbeidere.

Bestill
Relasjonsbasert ledelse
- 1 dag

På dette kurset vil du lære om hvordan du kan utøve effektiv ledelse gjennom fokus på relasjonelle ferdigheter. Du vil bygge kunnskap om hvordan ulike relasjoner påvirker prestasjoner, motivasjon og engasjement. 

Bestill
Verdibasert ledelse - 1 dag

Her skal det komme tekst. 

Bestill

Halvdags kurs/workshops

Styrkebasert ledelse
- 1 dag

Dette kurset gir en innføring i styrkebasert ledelse. Du vil også lære om balansen mellom styrker, utviklingsmuligheter, samt hvordan man kommuniserer rundt disse temaene på en måte som styrker relasjonen til dine medarbeidere.

 

Velfungerende team

I denne workshopen går vi igjennom hva psykologisk trygghet er, hva det ikke er, hvorfor psykologisk trygghet er viktig på arbeidsplassen. Vi ser også på fenomenet psykologisk trygghet i team, og hvordan vi kan bygge trygge team.

 

 

Endringssnakk, samtaler om endring - 2 dager workshop

I denne workshopen går vi igjennom hva en motiverende samtale er, hvordan den skiller seg fra andre samtaler, samt hvordan vi kan bruke denne metodikken i endringsarbeid.  Vi både lærer og praktiserer på å gjennomføre MI samtaler.

Det du lærer - blir en del av den du er

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser