Ledergruppeutvikling

Prosessio har lang erfaring med å bistå ledergrupper slik at de framstår som et effektivt og høypresterende. 

 

 

Ledergrupper skiller seg fra andre arbeidsgrupper eller tradisjonelle prosjektteam. Deres hovedformål er knyttet til selskapets overordnede strategi, likevel kan mandat og felles forståelse oppleves uklart eller utydelig. Ofte består strategien av hva, men ikke hvordan.

Medlemmene av en ledergruppe kan ha forskjellige hatter - ansvarlig for en del av virksomheten og medansvarlig for helheten. Ledergruppemedlemmene må evne å sjonglere sine roller, samt inneha strategiske, intellektuelle, relasjonelle og  kommunikasjonsmessige ferdigheter og evner.

Ledergruppen som prestasjonsteam er på sitt beste når man evner å utnytte de ressursene som teamet har, gjennom god samhandling på tvers og samhandling internt i teamet

I høypresterende ledergrupper stiller deltakerene 22 ganger flere spørsmål til hverandre sammenlignet med de dårligst presterende ledergruppene (Heaphy & Losada, 2004).

Effect ledergruppeutvikling

Henning Bang og Thomas Midelfart har utviklet en forskningsbasert modell som ser på kritiske faktorer på hva som bør være på plass, for å skape en effektiv ledergruppe. Modellen er et verktøy, der du kan måle og reflektere rundt hvilke faktorer ledergruppen bør ha fokus på, for å utvikle en velfungerende ledergruppe.

Vi i Prosessio tilbyr kartlegging av Effect, samt fasilitering av en utviklingsprosess gjennom refleksjon, læring og justering av fokusområder og teamatferd.

Potensielle fokusområder for ledergrupper

Effektiv ledergruppe

Effektive ledergrupper er ledergrupper som evner å produsere og gjenskape gode prestasjoner. De har fokus på gode relasjonelle tilstander i teamet, samt ser verdien av kontinuerlig læring, innovasjon og utvikling. Prosessio har god erfaring med å fasilitere utviklingsprosesser som får ledergrupper til å gå fra ambisjon til prestasjon.

Ledergruppen som prestasjonsteam

Hva kjennetegner et prestasjonsteam i næringslivet? Yter vi bedre sammen som en ledergruppe, enn som en gruppe av ledere? Prestasjonsteam evner å prestere godt over tid, samt evner å gjenprestere når det gjelder. De evner også å etablere en gruppedynamikk som bærer preg av tillit og psykologisk trygghet.  

Ny ledergruppe 

Et nytt medlem inn i gruppen, og du har i realiteten et nytt team. Hva er viktig fokusområder ved oppstarten ved en ny ledergruppe?  Vi har metodeverktøy og kompetanse som kan bistå ledergrupper med å skape en god start, slik at man optimaliserer mulighetene for skape et prestasjonsteam som presterer over tid.

Referanser 

Hva sier våre referanser?

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser