Mentorprogrammer og 1:1 samtaler

1:1 samtaler er personlige

Hos meg blir du møtt med tillit, nysgjerrighet, realisme og ærlighet. Men jeg utfordrer også der det er rett og nødvendig. Det handler om deg! 

 

Mentorprogrammer

Prosessio har pr. dags dato tre ulike mentorprogram i næringslivet, og tre ulike mentorprogram i toppidretten.

Mentorprogrammene er  individuelle skreddersydde utviklingsprosesser, der du gjennom 1:1 samtaler får veiledning, coaching og mentoring i utvalgte temaer. Programmene går over 6 eller 9 måneder, og tar utgangspunkt i dine behov, dine ønsker på fordypning, samt din kontekst.

De ulike mentorprogrammene passer for deg som er nysgjerrig, læringsvillig og ønsker faglig sparring og mentoring, samt påfyll i egen verktøykasse. Forskjellen på programmene er temaene, hva vi går i dybden på, samt hva vi har fokus på. Programmene har en fast ramme, men med muligheter å tilpasse valgfrie temaer etter dine behov. "One size does not fit all", derfor er dette en annerledes mentorprogram fordi den sette deg og ditt utvikling i fokus.

I alle programmene er den røde tråden å utvikle ferdigheter og evner til å gå fra ambisjon til prestasjon. Her brukes evidensbaserte metoder og verktøy, samt blended learning som læringsmetodikk. Vi er opptatt av atferdsendring - evnen fra å bevegese seg fra  «knowing» til «doing».

Ønsker du mer informasjon om mentorprogrammene, kan du ta kontakt med [email protected], så får du tilsendt mer konkret informasjon.

Les mer om våre mentorprogram

Ledelse er ferskvare

Ledelse er en ferdighet, og ledelse er ferskvare. Kunnskap om egne mentale prosesser og kognitive biases er avgjørende i møte med seg selv og i møte med andre. 

 

Samtaler

Samtaler og personlig utvikling

Individuelle samtale er personlige og konfidensielle. Sammen med kunden finner vi fram til din ambisjon og hvilke prestasjoner du ønsker å oppnå. Vår jobb blir å identifisere realistiske målsettinger, legge en utviklingsplan, samt gi støtte og veiledning underveis. Gi deg en skreddersydd verktøykasse. Læring skjer som oftest gjennom blended learning - i samspillet mellom innsikt, utvikling av kompetanse, aksjonslæring og refleksjon. Atferdsendring skjer gjennom handling.

Samtalene foregår i Oslo-området eller gjennom digitale plattformer som teams- og zoom.

Samtaleformer

 • Mentorsamtaler
 • Coachingsamtaler
 • Karriereveiledning
Utviklingsprosesser:
 • Skreddersydde individuelle utviklingsprosesser (se våre mentorprogtam)

 

Les mer om våre 1:1 samtaler

Noen utvalgte teamer

 • Ledelse av deg selv
 • Ledelse av andre
 • Mental trening
 • Ledelse av team
 • Ledelse av samhandling på tvers
 • Ledelse av prosess
 • Stressmestring
 • Relasjonell mestring
 • Emosjonsmestring
 • Omstilling

The art of asking instead of telling

«It is a fine art of drawing someone out, asking questions to which you do not already know the answer, building a relationship based on curiosity and interest in the other person»

- Edgar H. Schein, 2013