MASTERCLASS 

Prosessio tilbyr  Masterclass programmer, som går over en tid

Dette er for deg som ønsker en kombinasjon av fagstoff, refleksjon over egen væremåte, samt er motivert til å trene på konkrete verktøy. Masterclass er for deg som ønsker å gå mer i dybden, samt ønsker å bevege seg fra innsikt - til å evne og gjøre.

 

Masterclass i styrkebasert selvledelse

 

Hvordan utøve styrkebasert selvledelse?

 

Selvledelse kan defineres som å påvirke seg selv til å gjøre konstruktive og kvalitative gode valg for å håndtere eget liv (Tom Karp). Jeg liker å definere selvledelse som det du sier til deg selv, samt hva du gjør med det du sier til deg selv - hvordan du omsetter dette til handlinger og atferd.

På dette programmet vil du bli bedre kjent med deg selv, og det som er viktig for deg. Du vil også lære om dine relasjoner, ambisjoner og motivasjon. Du vil også lære om hva som påvirker deg, samt lære om sentrale ferdigheter som du kan videreutvikle. 

Styrkebasert selvledelse handler om å kartlegge og bli kjent med sine styrker, slik at man også kjenner til sine mulige overslag. Du bør kjenne til egne styrker, slik at de blir brukt på en måte som gagner både deg og andre. Innsikt og egne styrker, øker også sannsynligheten for at du vil identifisere og anerkjenne andres styrker.

Selvledelse handler om selvinnsikt til å forstå hvordan du kan utøve selvregulering. Vi mennesker er det vi gjør, derfor handler selvledelse om kompetanse. Med andre ord: evnen til å gjøre.

 

Oppstart våren 2024

 

Jeg vil vite mer

Masterclass i Emosjonell smidighet

Hvordan bli emosjonell smidig?

 

Denne utviklingsprosessen passer for alle som ønsker å lære konkrete verktøy innen emosjonshåndtering, samt ønsker innsikt i hvordan egne emosjoner kan brukes som navigasjons-system. Du får kunnskap om hvordan hjernen din påvirker håndtering av emosjoner og følelser, samt hvordan du selv kan ta kontroll over handlingsrommet mellom stimuli og respons. Du vil også presenteres ovenfor konkret verktøy som kan hjelpe deg med å justere tankesett, motivasjon og vaner for å bli en smidig utgave av deg selv. 

Det finnes ikke en vanskelig samtale, men det finnes situasjoner som du synes er ubehagelig. Å være emosjonelt smidig handler om å navigere i ulike kompliserte tilstander, på en fleksibel måte som gjør deg tryggere, mer robust og mer til stedet

For å skape gode prestasjoner, god samhandling og arbeidsglede, trenger vi relasjonsbyggere som er mindre rigid og mer nysgjerrige. "Hvordan bli emosjonell smidig" passer for alle som ønsker mer trygghet, tilstedeværelse og bevissthet i egne autopiloter. Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst på, gjør noe med deg. 

Alle kursdeltakere vil få en individuell veiledningstime

Programmet som går våren 2023, blir digitalt. Til høsten blir det satt opp et fysisk program. 

Jeg vil vite mer