PRESTASJONSUTVIKLING

 

I Prosessio tilbyr vil effektive løsninger

som fremmer gode prestasjoner, utvikling og vekst.

 

Flyt er der prestasjon og glede smelter sammen!

Prestasjonsutvikling handler om evnen til å forbedre eller utvikle handlinger eller atferd individuelt, i team eller i en organisasjon, som påvirker ønsket resultat positivt. (Vennaposa).
 
 

 Hege Brekke

Prestasjonskultur

 

Alle større grupper og organisasjoner forsøker å være effektive. Hva som er effektivt, er avhengig av organisasjonens ambisjon. Effektivitet kan være en prestasjon. Ønsket kultur, kan være en prestasjon. I stor grupper og organisasjoner er vi avhengig av andre, for å prestere god sammen.

Vi i Prosessio har god erfaring med å bistå store grupper og organisasjoner med å utvikle en prestasjonskultur. 

Prestasjonsutvikling gjennom

Samtaler og mentoring 

 

Mentoring er en form for veiledning som har til hensikt å gi støtte for utvikling og legge til ette for læring og vekst. Mentoring er et utbredt fenomen i norsk næringsliv, og benyttes ofte innen organisasjon- og lederutvikling. Gjennom personlige 1:1 samtaler, er målet å fremme læring og utvikling hos menteen.

Mentoring er både rettet mot profesjonell utøvelse og psykososial utvikling av menteen.

Det vil så man både har fokus på faglige målsettinger og hvordan menteen  mestrer ulike utfordringer.Mentor vil med andre ord gi støtte, veilede og utvikle nødvendige individuelle ekompetanser, både faglig og personlig.

Mentoring er også mye brukt i toppidrett, der tanken er at idrettsutøver, trener eller dommere har en sparringspartner gjennom sin karriere. 

Det du er bevisst på, kan du gjøre noe med.

Det du ikke er bevisst på - gjør noe med deg

Mentorprogrammer 

 

Mentorprogram 

Prosessio tilbyr ulike mentorprogram som bygger på noen utvalgte teamer du ønsker å gå i dybden på. Mentorprogrammet passer både næringslivet og toppidretten. Mentorprogrammene er  individuelle skreddersydde utviklingsprosesser, der du gjennom 1:1 samtaler får sparring og veiledning i utvalgte temaer. Programmene går over 6 eller 9 måneder, og tar utgangspunkt i dine behov, dine ønsker på fordypning, samt din situasjon og kontekst.

 

Dette mentorprogrammet passer for deg som er nysgjerrig, læringsvillig og ønsker faglig sparring, mentoring og påfyll til egen verktøykasse. Det er noe ulikt fagfokus på disse mentorprogrammene, men opplegget følger en fast ramme. Vi ønsker å  tilby individuell skreddersøm etter dine behov og ønsker. Tanken bak er "One size does not fit all" I alle programmene er den røde tråden å utvikle ferdigheter og evner til å gå fra kjenne til, til å evne og gjøre. Her brukes evidensbaserte metoder og verktøy, samt blended learning som læringsmetodikk.  

 

Utvalgte fokusområder:

  • Å lede seg selv, og å lede andre
  • Å lede velfungerende team
  • Å lede organisasjon
  • Mental trening og prestasjonsutvikling
  • Emosjonshåndtering og emosjonell smidighet
  • Å lede prestasjonskulturer

 

Jeg ønsker mer informasjon

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser