SAMTALER, 

MENTORING OG MENTAL TRENING

 

I Prosessio tilbyr vil løsninger som gir deg

gode resultater innen personlig utvikling og vekst.

 

Hos meg blir du møtt med tillit, nysgjerrighet, realisme og ærlighet. Men jeg utfordrer også der det er rett og nødvendig. Det handler om deg! 

 

 Hege Brekke

Det du er bevisst på, kan du gjøre noe med.

Det du ikke er bevisst på - gjør noe med deg

Samtaler, mentoring, mental trening

Oppstartspakken 

Oppstartspakken inneholder 1 kartleggingsøvelse og 6 stk 90 minutter 1:1 samteler

  • 1 times oppstartssamtale
  • 1 kartleggingstest. (vi har flere å velge mellom)
  • 6 stk 1:1 samtaler a 90 minutter 

Samtalene kan både foregå fysisk i Oslo-området eller gjennom digitale plattformer som teams- og zoom. 

Bestill eller mer informasjon

Prosessiopakken 

Prosessiopakken  6 stk 90 minutter 1:1 samtalen

  • 6 stk 1:1 samtaler a 90 minutter 

Samtalene kan både foregå fysisk i Oslo-området eller gjennom digitale plattformer som teams- og zoom. 

Bestill eller mer informasjon
 

The art of asking instead of telling

«It is a fine art of drawing someone out, asking questions to which you do not already know the answer, building a relationship based on curiosity and interest in the other person»

- Edgar H. Schein, 2013

Call To Action

KARTLEGGINGSVERKTØY OG SERTIFISERINGER

Det er flere måter å bli bedre kjent med seg selv på

...og løsninger trenger absolutt ikke være en kartlegging via et refleksjonsverktøy. Men i noen tilfeller kan en kartlegging være nyttig,  derfor tilbyr vi ulike fremgangsmåter og kartleggingsmetoder. Å virkelig kjenne seg selv, er en kunst. Den viktigste ferdigheten du kan lære deg er evnen å koble på seg selv. Gjennom våre samtaler vil du lære om hvordan du kan gjøre dette. I noen tilfeller bruker vi også utvalgte kartleggingsverktøy som kan være nyttige. Alle våre verktøy er blant de beste i sin kategori. Kvalitet er viktig!

Hvilke verktøy som er riktig for deg, ar avhengig av flere forhold, derfor vil vi sammen finne ut hva som er riktig for deg. Noen av våre kartleggingsverktøy og kartleggingsmetoder kan du lese om her:

NEO PI-3 personlighetskartlegging

Bli kjent med dine personlighetstrekk

Prosessio tilbyr markedets beste personlighetstest (Neo-PI-3), samt gjennomgang av resultatene i etterkant. Vi har lang erfaring med bruke av personlightstester, og er selvfølgelig sertifisert på verktøyet.

Neo PI-3 bygger på famfaktormodellen (Big five), og har solid forankring i forskningen. Testen måler personlighetstrekk med grunnlag i de fem store dimensjonene/faktoren: Ekstroversjon, Nevrotisme, medmennesklighet, planmessighet og åpenhet

Disse faktorene består igjen av underdimensjoner.

Testen tar ca 40 minutter å gjennomføre. Testen må gjennomføres minimum en uke før tilbakemelding og tolkning

  • 1 NEO PI-3 kartlegging 
  • 1 tilbakelesningsamtale på 90 minutter

Samtalen vil foregår på teams

Bestill eller mer informasjon

Identifiser signalstyrker

Bli kjent med dine karakteregenskeper

Vi har alle noen egenskaper eller styrker som ligger lett tilgjengelig , men det er ikke bestandig vi er like klar over dette selv. Signalstyrker, også kalt karakteregenskaper, er viktige drivere for å føle seg autentisk, prestere godt og oppleve mening, mestring og engasjement på arbeidsplassen.

Vi tilbyr kartlegging via et validert verktøy, samt tolkning og veiledning av resultatene.

  • 1 styrke kartlegging 
  • 1 tilbakelesningsamtale på 90 minutter

Samtalen foregår på teams.

 

Bestill eller mer informasjon

Reflekterte beste selvportrett (RBSE)

Hvem er du, når du er på ditt aller beste?

RBSE™ er et dynamisk selvportrett som er basert på virkelige og konkrete historier om deg. Metoden RBSE er utviklet på bakgrunn av forskning gjort ved University of Michigan’s Center for Positive Organizational Scholarship. Øvelsen går ut på at du etterspør om korte historier fra folk du har møtt i ulike sammenhenger som sier noe om hvem du er når du er på ditt aller beste.

Vår selvoppfattelse påvirkes i sosialt samspill med andre. Denne øvelsen er derfor med på å finne ut hvem du er, når du er på ditt aller beste. Denne øvelsen står i kontrast til «farge og bokstav tester», samt personlighetstester, som tar utgangspunkt i eget syn på seg selv. Her kommer inputen fra andre, og det er ofte der våre blindsoner er, også de positive blindsonene.

Denne øvelsen vil være til hjelp med å bekrefte positive egenskaper og ferdigheter, samt anerkjenne noen positive blindsoner som vi kanskje ikke selv er klar over.

Alle burde ta en RBSE! Denne øvelsen er også med på å bygge selvinnsikt og egen selvfølelse i møte med disse folkene som du etterspør historier fra.

Jeg ønsker informasjon

Hege Brekke sitt reflekterte beste selvportrett

Når jeg er på mitt beste, er jeg god på å bygge relasjoner til andre mennesker. Jeg skaper trygghet i mine relasjoner med andre, viser stor omtanke, samt evner å samle mennesker. Jeg bygger andre opp, blant annet gjennom å utvikle andre, dele kunnskap og delegere ansvar. Jeg anerkjennes som faglig dyktig, og oppfattes som profesjonell i arbeidslivet. Jeg er en god rådgiver og sparringspartner, som ofte stiller spørsmål slik at andre reflekter over sin egen situasjon og atferd. Som leder er jeg en gylden kombinasjon av tydelig og omsorgsfull, samt at jeg har en anerkjennende og pedagogisk framtoning i møte med andre mennesker. Jeg våger å utfordre nåsituasjonen. Min iver etter utvikling, forbedringer og kvalitet er blant mine sterkeste sider. Jeg har evnen til å se situasjoner objektivt ved at jeg skiller mellom sak og person. Jeg viser andre mennesker stor tillit, både i ord og handlinger.

(Utdrag fra eget «Reflekterte beste selvportrett» - basert på tilbakemeldinger fra 18 personer)

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser