LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 

 

Prosessio skreddersyr leder- og utviklingsprogrammer i samarbeid med kunden. Vi tilbyr også ledernettverksgrupper, lederstøtte og mentorordninger.

Vi benytter oss av metoder fra empirisk forskning, som sier noe om ha som fungerer og hva som kan gi ønsket effekt.  Vi har alltid utgangspunkt i hvor kunden er, og hvor kunden ønsker å være. Den råde tråden i våre utviklingsprogrammer er å skape tillit og trygghet, tilrettelegge for læring og atferdsendring, samt fokus på dialog, samhandling og gode prestasjoner.

Vi kan levere våre tjenester digitalt der det er ønskelig. 

Lederutviklingsprogram  

Fra ambisjon til prestasjon

Lederutviklingsprogram med fokus på bærekraftig prestasjonsutvikling

Prosessio har et egenutviklet lederprogram, i samarbeid med utvalge samarbeidspartnere. Programmet går over en periode. Hvor lange denne perioden er, avtales med kunden. Programmet består av fem 2 dagers samlinger, der det også legges opp til trening og refleksjon. 

Dette lederutviklingsprogrammet har en praktisk tilnærming, som bygger på at man får tilgang til ulike verktøy som man skal trene på mellom samlingene. Det blir en runddans i oppdatert og ny ledelsesteori, refleksjon og trening på praktiske lederverktøy.

  • 5 todagers workshop
  • mulighet til læringsgrupper og mentoring undervies
Jeg ønsker et tilbud eller mer informasjon