KURS OG WORKSHOP

Prosessio har et bredt og godt utvalg med ulike kurs og workshop

 

Prosessio tilbyr et godt utvalg av ulike workshoper eller kurs. Noen av våre kurs og workshop er ferdigstilte, men vi tilbyr også skreddersydde løsninger.

Læring og utvikling skjer når vi både har innsikt, samt evner å gjøre. Men rammene hos våre kunder er forskjellige, derfor tilbyr vi ulike løsninger.  Vi har halvdagskurs, heldags kurs, samt to-dagers kurs. Vi er svært opptatt av læring og atferdsendring, derfor har alle våre kurs en praktisk tilnærming. 

Våre ferdigstilte kurs og workshops

 

2 dagers kurs og workshop

 

 

Våre 2 dagers kurs og workshop har en praktisk tilnærming De består av en runddans mellom teori, refleksjon og trening på ulike verktøy. Vår kursleder sørger for at fagområde framstilles på en forståelig måte, samt at du vil lære og erfare bruk av relevante verktøy. Å vite er ikke nok. 

På våre todagers workshop vil vi ha mulighet til å gå mer i dybden på fagstoffet. Du vil få muligheten til å lære ulike samtaleteknikker og verktøy, samt at det er satt av god tid til refleksjon.  Vi vil også fasilitere arbeidsøkter sammen med andre, og du vil få mulighet å trene og erfare.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, refleksjoner, øvelser og gruppearbeid. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert slik at du umiddelbart kan bruke det du har lært når du er tilbake på jobb. Ingen forkunnskaper kreves.

Ingen forkunnskaper kreves.

Bli kjent med dine signalstyrker

 

Bestill - mer informasjon
Lær deg emosjonell smidighet

 

Bestill - mer informasjon
Bli kjent med styrkebasert ledelse

 

Bestill - mer informasjon
Hvordan utvikle velfungerende team

 

Bestill - mer informasjon
Mental trening

 

Bestill - mer informasjon
Ledelse av samhandling på tvers

 

Bestill - mer informasjon
Motiverende samtale (MI)

 

 

Bestill - mer informasjon
Selvledelse

 

 

Bestill - mer informasjon
Sunn og bærekraftig prestasjonskultur

 

Bestill - mer informasjon

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere

 

Evaluering 

Evaluering og ærlig tilbakemelding fra kursdeltaker på 2 dagers kurs innen teamet "Emosjonell smidighet"

- 2023 

Evaluering 

Evaluering og ærlig tilbakemelding fra kursdeltaker på 2 dagers kurs innen teamet "Emosjonell smidighet"

- 2023 

Evaluering 

Evaluering og ærlig tilbakemelding fra kursdeltaker på 2 dagers kurs innen teamet "Emosjonell smidighet"

- 2023 

1 dags kurs og workshop

 

 

Våre 1 dagers kurs og workshop tar for seg et utvalgt fagområde etter tema, og går noe i dybden på det. 

På våre dagskurs og  workshop vil vi ha en praktisk tilnærming og gjennomføres i kombinasjon av forelesninger, refleksjoner, øvelser og gruppearbeid. Kursleder framstiller fagstoffet på en kort og konsis måte, som gjør at du raskt kan sette deg inn i stoffet.

Ingen forkunnskaper kreves.

Fra ambisjon til prestasjon

  

Bestill - mer informasjon
Styrkebasert tilnærming i endringsarbeid

 

Bestill - mer informasjon
Høykvalitetsforbindelser som bygger robuste relasjoner

  

Bestill - mer informasjon
Introduksjon styrkebasert ledelse

 

 

Bestill - mer informasjon
Sunn og bærekraftig prestasjonskultur

 

Bestill - mer informasjon
Introduksjon mental trening

 

Bestill - mer informasjon
Introduksjon selvledelse

 

 

Bestill - mer informasjon
Hvordan preppe seg opp, når man ønsker å prestere best mulig

 

Bestill - mer informasjon
Stressmestring

 

 

Bestill - mer informasjon

Halvdags kurs og workshop

 

Fokustrening

  

 

Bestill - mer informasjon
Indre dialog

 

 

Bestill - mer informasjon
Kan jeg stole på mine tanker og følelser?
 
  
Bestill - mer informasjon
Motivasjon

 

 

Bestill - mer informasjon
Hvordan bygge opp egen motstandskraft?

 

Bestill - mer informasjon
Den viktige selvfølelsen 

 

Bestill - mer informasjon
Stressmestring og håndtering av egen energi

 

 

Bestill - mer informasjon
Magien med ulike tankesett

 

 

Bestill - mer informasjon
Visualisering

 

 

Bestill - mer informasjon

Våre kurs og workshops

 • Bli kjent med dine signalstyrker
 • Fokustrening
 • Fra ambisjon til prestasjon
 • Hvordan lede, slik at andre lar seg lede
 • Hvordan preppe seg til prestasjon
 • Hvordan utvikle og vedlikeholde velfungerende team
 • Høykvalitetsforbindelser med trygge og robuste relasjoner
 • Indre dialog 
 • Introduksjon mental trening
 • Kan jeg stole på tankene og følelsene mine?
 • Ledelse av samhandling på tvers
 • Lær deg emosjonell smidighet 
 • Motivasjon
 • Motiverende samtale (MI)
 • Motstandskraft og resilience
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Selvledelse, kunsten å lede seg selv
 • Slik er jeg og min personlighet
 • Stressmestring og regulering av energi
 •  Styrkebasert ledelse
 • Styrkebasert tilnærming
 • Sunn og bærekraftig prestasjonskultur
 • Tilstedeværende ledelse
 • Vekstorientert tankesett

Det du lærer - blir en del av den du er

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser