Fra ambisjon til prestasjon

Fra ambisjon 

til prestasjon

Om Prosessio

Prosessio tilbyr tjenester innen organisasjon- og lederutvikling, ledergruppeutvikling, teamutvikling og prestasjonsutvikling. Vi bistår organisasjoner med å skape en prestasjonskultur med god samhandling på tvers, team med å bli høypresterende, samt individer med å få ut det potensiale de har.  Gjennom evidensbaserte metoder og  aksjonslæring hjelper vi våre kunder å gå fra ambisjon til prestasjon.

Prosessio har flere samarbeidspartnere som trekkes inn ved større leveranser og behov. Samarbeidspartnere holder høyt faglig nivå. Vi benytter læringsmetoder fra forskning som vi vet virker, og som skaper gode prestasjoner og gir ønsket effekt hos kundene våre.

Prosessio tilbyr både skreddersydde løsninger, samt ferdigstilte programmer, kurs og workshoper.

Tillit er noe du velger å gi

eller ikke

Tjenester vi tilbyr

Utvikling kan i noen tilfeller handle om å "vikle seg ut" av et atferdsmønster som ikke er hensiktsmessig for deg 

Prosessio i media

Stabæk får hodehjelp: -Haaland, Ødegaard og Ajer gjør det.

VG - 26. februar 2021 - link til artikkel

Foto: Stabæk Fotball
Tekst: Sebastian Melsom Johansen

Hege skal styrke mentalitetet til Haslumspillerne

Haslumhk.no - 21. august 2019 - link til artikkel

Foto: Haslum Håndball
Tekst: Eirik Oskarsen

Kutter man mental trening, tar man et steg tilbake

Budstikka 29. september 2021 - link til artikkel

Foto: Stabæk Fotball
Tekst: Tor Bjørnar Holmlund

Bruker mental trener: - Tabubelagt 

Dagbladet 23. juni 2021 - link til artikkel

Foto: Stabæk Fotball
Tekst: Ragna Kristine Sandholdt

Prosessio om mental trening i leder- og teamutvikling

 

Hege Brekke og Prosessio har vært gjest i podcasten "Innovative teams". Sammen med Frode Heldal fra NTNU har snakket om mentaltrening, prestasjonsteam og bruk av fokustrening både i næringslivet og idretten. 

Populære kurs og workshop

Styrkebasert ledelse

Dette kurset gir en innføring i styrkebasert ledelse. Du vil også lære om balansen mellom styrker, utviklingsmuligheter, utfordringer og allergier. Du vil også få erfaring med hvordan man kommuniserer rundt disse temaene på en måte som forsterker relasjonene til dine medarbeidere.

 

Mer info
Ledelse av samhandling på tvers

I dag ser vi økende grad av  kompleksitet, som medfører økende grad av samarbeidsproblemer i organisasjoner. Evnen til samhandling er avgjørende  for å sikre kvalitet og produktivitet.  På dette kurset lærer du om et praktisk rammeverk, som er godt forankret i empirisk forskning, samt får erfaring med konkrete verktøy som øker samhandlingsevnen. 

Mer info
Motiverende samtaler (MI)

I dette kurset går vi igjennom hva en motiverende samtale er, hvordan den skiller seg fra andre samtaler, samt hvordan vi kan bruke denne samtale-metodikken i endringsarbeid. Vi både lærer om og praktiserer på å gjennomføre samtaler som aksepterer ambivalens og som motiverer til endring.

 

Mer info

 

Oversikt våre kurs og workshop

Prosessio har noen ferdigstilte kurs, oversikten kan du finne her

Våre kurs og workshop

Populære foredrag

 

I dette foredraget vil du få kunnskap om og lære hvordan du kan praktisere styrkebasert ledelse. Du vil få innsikt i hvordan vi kan styrke relasjoner og øke effektiviteten gjennom å ha fokus på kvalitetene som finnes i oss mennesker. Du vil få kjennskap til konkrete verktøy som hjelper deg å skape bedre prestasjoner gjennom motiverte og engasjerte kollegaer og medarbeidere, samt hvordan fokus på styrker også kan utvikle overslag og ulike utfordringer som ofte skjer i arbeidslivet.

Mer info
 

Dette foredraget passer for alle som ønsker å lære om emosjonell smidighet. Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst på, gjør noe med deg. Det finnes ikke en "vanskelig samtale", men det finnes situasjoner du opplever ubehagelig. Å være emosjonelt smidig handler om å navigere i ulike kompliserte tilstander, på en måte som gjør deg mer bevisst, trygg og robust.

Mer info
 

For å kunne lede andre, må du først evne å lede deg selv. I dette foredraget vil du lære om hvilke evner og ferdigheter som fremmer bærekraftig selvledelse, og hvordan du kan bevege deg fra ambisjon til prestasjon tross press og stress. Jeg vil gi deg konkrete verktøy og dele metoder som får deg til ta valg basert på egne verdier, samt vise hvorfor mot, raushet og nysgjerrighet er viktige ferdigheter for å være den beste utgaven av deg selv.

 

Mer info

 

Oversikt våre foredrag

Prosessio har noen ferdigstilte foredrag, oversikten kan du finne her

Våre foredrag

Mental trening 

Mental trening som en individuell utviklingsprosess

Mental trening er en strukturert, målrettet utviklingsprosess.«One size does not fit all» - så for  enkeltutøvere er utviklingsprosessen individuelt tilpasset deg, din kontekst, din utfordring, ditt mål. Du vil gjennom dette programmet blant annet få kunnskap om og utvikle ferdigheter som bygger opp om egen resilience  (motstandsdyktighet), slik at du evner å være den beste utgaven av deg i krevende situasjoner. 

 

Prestasjonsteam og effektive team

I mentaltrening for team er hovedfokus hvordan man presterer best, sammen. Hvordan kan vi effektivt nå ambisjonene våre, og utnytte det potensiale som er i gruppen. For å lykkes med dette, har vi både fokus på oppgavebaserte og relasjonsbaserte prosesser.

Les mer

Det du fokuserer på, får du mer av

Det du trener på, utvikler du

Kunder  Prosessio

 

Vi i Prosessio har flere kunder som ønsker å være anonyme, det kan enten være innen fagområde mental trening, eller individuell mentoring innen lederrollen. Vi har også noen ungdommer som vi skreddersyr et opplegg hos innen toppidrett. Her er noen kunder jeg jobber med:

Referanser

 

Tilbakemeldinger fra kunder 

Vi er opptatt av kundeopplevelsen og effekt. Vi deler her noen tilbakemeldinger vi har mottatt, både fra tidligere kunder og eksisterende kunder.  

Våre referanser

Bli med oss på oppdrag

Vi holder foredrag, kurs og fasiliteter utviklingsprosesser. Bli med oss på oppdrag: 

Formell kompetanse og sertifiseringer

Utdannelse

 • SCI® Mentor - Fra press til prestasjon: hvordan lede seg selv og andre i krevende situasjoner
 • Instruktørutdannelse i Mindfulness – Godkjent av Norsk Psykologforening 
 • Executive Master of Management – Handelshøyskolen (2016-2019)            
  • Påvirkning og makt i lederrollen
  • Prestasjoner i organisasjoner
  • Endringsledelse
 • Allmennlærerutdanning - Høgskolen i Oslo
 • Personalpsykologi - NTNU
 • Grunnfag sosiologi - NTNU
 • Kulturforståelse -NTNU

 

Sertifiseringer

 • Motiverende samtale (MI) 
 • Neo PI-R (Best validerte vitenskaplige verktøy mtp personlighetskartlegging)
 • Autorisering Effect ledergruppeutvikling
 • Relasjonell kapasitet
 • Kjernekvadranten
 • QDQ Teamutvikling (Group Development Questionnaire)
 • PRINCE2®- Foundation Certificate in Project Management
 • Cattell 16PF5, SHL
 • Meebook
 • Teambook