Prosessio

Fra ambisjon til prestasjon

Gratis kundemøte

Om Prosessio  

Prosessio tilbyr tjenester innen organisasjon- og lederutvikling, ledergruppeutvikling, teamutvikling, mental trening, mentoring samt individuelle samtaler med ledere og medarbeidere. Vi bistår organisasjoner med å skape en prestasjonskultur, team med å bli høypresterende, samt individer med å bli den beste utgaven av seg selv.  Gjennom evidensbaserte metoder skaper Prosessio livslang utvikling og læring, samt hjelper deg med å gå fra ambisjon til prestasjon.

Prosessio tilbyr både skreddersydde løsninger, samt ferdigstilte programmer, kurs og workshoper.

Prosessio har flere samarbeidspartnere som trekkes inn ved større leveranser og behov. Samarbeidspartnere holder høyt faglig nivå. Vi benytter læringsmetoder fra forskning som vi vet virker, og som skaper gode prestasjoner og gir ønsket effekt hos kundene våre.

 

Bli med oss på oppdrag

Vi holder foredrag, kurs og fasiliteter utviklingsprosesser. Bli med oss på oppdrag: 

Tillit er noe du velger å gi

eller ikke

Min historie

Jeg har bestandig vært nysgjerrig på og opptatt av hva næringslivet kan lære av idretten, samt hva idretten kan lære av næringslivet. I tillegg har jeg hatt et stort bankende hjerte for ledelse av seg selv eller andre, mental helse, arbeidsglede, mestring, samt fokus på detaljer for å skape gode prestasjoner. 

Jeg har hatt gleden av å inspirere og hjelpe mange ledere, medarbeidere, prestasjonsteam og idrettsutøvere. Hos meg blir du møtt med tillit, nysgjerrighet, realisme og ærlighet, og jeg utfordrer der det er rett og nødvendig. Jeg har erfart at min kompetanse i kombinasjon med min væremåte og pedagogikk, har vært med på å bidra til andres utvikling og atferdsendring.

Men mine kunder har alltid gjort den viktigste jobben selv!

Hege Brekke

Tjenester

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer

Utvikling kan i noen tilfeller handle om å "vikle seg ut" av et atferdsmønster som ikke er hensiktsmessig for deg 

Prosessio  i media

Stabæk får hodehjelp: -Haaland, Ødegaard og Ajer gjør det.

VG - 26. februar 2021 - link til artikkel

Foto: Stabæk Fotball
Tekst: Sebastian Melsom Johansen

Hege skal styrke mentalitetet til Haslumspillerne

Haslumhk.no - 21. august 2019 - link til artikkel

Foto: Haslum Håndball
Tekst: Eirik Oskarsen

Kutter man mental trening, tar man et steg tilbake

Budstikka 29. september 2021 - link til artikkel

Foto: Stabæk Fotball
Tekst: Tor Bjørnar Holmlund

Bruker mental trener: - Tabubelagt 

Dagbladet 23. juni 2021 - link til artikkel

Foto: Stabæk Fotball
Tekst: Ragna Kristine Sandholdt

Prosessio om mental trening i leder- og teamutvikling

Har mindfulness og mentaltrening noe for seg i leder- og teamutvikling? Eventuelt hvordan? 

Hege Brekke og Prosessio har vært gjest i podcasten "Innovative teams". Sammen med Frode Heldal fra NTNU har snakket om mentaltrening, prestasjonsteam og bruk av fokustrening både i næringslivet og idretten. 

Link til podcast

Mentorprogram

 

Vi har tre ulike mentorprogram i næringslivet der du som leder få god kjennskap til eget lederskap, ledelse av team eller ledelse av samhandling på tvers. 

Innen mental trening har vi også tre ulike mentorprogram, ett for deg som utøver, ett for deg som trener og ett for deg som er dommer. Målet med disse programmene er å identifisere og videreutvikling eget potensial, samt gi deg en innføring i mental trening som er tilpasset din rolle.

 

Les om våre mentorprogrammer
 

Mellom stimulus og respons, er det et rom.

 

I det rommet har vi et valg, og i det valget ligger både makt og frihet til å velge den atferd som vi ønsker å ha. 

- utdrag fra foredrag/kurs innen emosjonell smidighet

Populære foredrag

 

I dette foredraget vil du få kunnskap om og lære hvordan du kan praktisere styrkebasert ledelse. Du vil få innsikt i hvordan vi kan styrke relasjoner og øke effektiviteten gjennom å ha fokus på kvalitetene som finnes i oss mennesker. Du vil få kjennskap til konkrete verktøy som hjelper deg å skape bedre prestasjoner gjennom motiverte og engasjerte kollegaer og medarbeidere, samt hvordan fokus på styrker også kan utvikle overslag og ulike utfordringer som ofte skjer i arbeidslivet.

Mer info
 

Dette foredraget passer for alle som ønsker å lære om emosjonell smidighet. Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst på, gjør noe med deg. Det finnes ikke en "vanskelig samtale", men det finnes situasjoner du opplever ubehagelig. Å være emosjonelt smidig handler om å navigere i ulike kompliserte tilstander, på en måte som gjør deg mer bevisst, trygg og robust.

Mer info
 

For å kunne lede andre, må du først evne å lede deg selv. I dette foredraget vil du lære om hvilke evner og ferdigheter som fremmer bærekraftig selvledelse, og hvordan du kan bevege deg fra ambisjon til prestasjon tross press og stress. Jeg vil gi deg konkrete verktøy og dele metoder som får deg til ta valg basert på egne verdier, samt vise hvorfor mot, raushet og nysgjerrighet er viktige ferdigheter for å være den beste utgaven av deg selv.

 

Mer info

Populære workshop og kurs

Tillitsbasert ledelse

I dette kurset lærer du om hvordan du kan utøve tillitsbasert ledelse, samt hvordan du kan øker sannsynligheten for at andre vil la seg lede av deg. Høyt tillitsnivå er en forutsetning for utøvelse av påvirkning og ledelse. Du lærer praktiske verktøy, samt får innsikt i forskningsbasert teori som kan benyttes i din konkrete hverdag.

Les mer
Emosjonell smidighet

Ledere trenger kunnskap om emosjonell smidighet. Smidighet er det motsatte av rigiditet. Dette kurset gir deg kunnskap om hva emosjoner faktisk er, hvordan de fungerer, samt hvordan håndtere de når de kommer. Kurset tar utgangspunkt i emosjonshåndtering i arbeidslivet.

Mer info
Høykvalitetsforbindelser

Høykvalitetsforbildelser (HCQ) er i følge Jane Dutton (2003) korte, positive, dyadiske interaksjoner mellom mennesker, som styrker deres relasjon på eksempelvis arbeidsplassen. Dette kurset går igjennom hva HCQ er, hvilke strategier som bygger HCQ, samt hvordan fremme HCQ i ditt team/organisasjon.

Mer info
Styrkebasert ledelse

Dette kurset gir en innføring i styrkebasert ledelse. Du vil også lære om balansen mellom styrker, utviklingsmuligheter, samt hvordan man kommuniserer rundt disse temaene på en måte som forsterker relasjonene til dine medarbeidere.

Les mer
Psykologisk trygghet

I denne workshopen går vi igjennom hva psykologisk trygget er, hva det ikke er, hvorfor psykologisk trygghet er viktig på arbeidsplassen. Vi ser også på fenomenet psykologisk trygghet i team, og hvordan vi kan bygge trygge team. Introduksjon til flere relevante verktøy.

 

Mer info
Endringssnakk og motiverende samtaler (MI)

I dette kurset går vi igjennom hva en motiverende samtale er, hvordan den skiller seg fra andre samtaler, samt hvordan vi kan bruke denne samtale-metodikken i endringsarbeid. Vi både lærer om og praktiserer på å gjennomføre samtaler som aksepterer ambivalens og som motiverer til endring.

Mer info

Mental trening 

Mental trening som en individuell utviklingsprosess

Mental trening er en strukturert, målrettet utviklingsprosess.«One size does not fit all» - så for  enkeltutøvere er utviklingsprosessen individuelt tilpasset deg, din kontekst, din utfordring, ditt mål. Du vil gjennom dette programmet blant annet få kunnskap om og utvikle ferdigheter som bygger opp om egen resilience  (motstandsdyktighet), slik at du evner å være den beste utgaven av deg i krevende situasjoner. 

 

Mentaltrening for team

I mentaltrening for team er hovedfokus hvordan man presterer best sammen. For å lykkes med dette, her vi i Prosessio både fokus på oppgavebaserte og relasjonsbaserte prosesser.

 

Les mer

Det du fokuserer på, får du mer av

Det du trener på, utvikler du

Kunder  Prosessio

 

Vi i Prosessio har flere kunder som ønsker å være anonyme, det kan enten være innen fagområde mental trening, eller individuell mentoring innen lederrollen. Vi har også noen ungdommer som vi skreddersyr et opplegg hos innen toppidrett. Her er noen kunder jeg jobber med:

Referanser

 

Tilbakemeldinger fra kunder 

Vi er opptatt av kundeopplevelsen og effekt. Vi deler her noen tilbakemeldinger vi har mottatt, både fra tidligere kunder og eksisterende kunder.  

Tilbakemeldinger fra kunder innen mental trening

Hege Brekke har fått noen tilbakemeldinger på jobben som mental trener. Mental trening er privat og personlig - så all honnør til de som er komfortable med å dele sine opplevelser!

Referanser

Formell kompetanse og sertifiseringer

Utdannelse

 • SCI® Mentor - Fra press til prestasjon: hvordan lede seg selv og andre i krevende situasjoner
 • Instruktørutdannelse i Mindfulness – Godkjent av Norsk Psykologforening 
 • Executive Master of Management – Handelshøyskolen (2016-2019)            
  • Påvirkning og makt i lederrollen
  • Prestasjoner i organisasjoner
  • Endringsledelse
 • Allmennlærerutdanning - Høgskolen i Oslo
 • Personalpsykologi - NTNU
 • Grunnfag sosiologi - NTNU
 • Kulturforståelse -NTNU

 

Sertifiseringer

 • Motiverende samtale (MI) 
 • Neo PI-R (Best validerte vitenskaplige verktøy mtp personlighetskartlegging)
 • Autorisering Effect ledergruppeutvikling
 • Relasjonell kapasitet
 • Kjernekvadranten
 • QDQ Teamutvikling (Group Development Questionnaire)
 • PRINCE2®- Foundation Certificate in Project Management
 • Cattell 16PF5, SHL
 • Meebook
 • Teambook

"Learn to know, by doing,

and learn to do, by knowing"

Har du spørsmål?

Kan du kontakte oss via chat eller sende oss din henvendelse via linken "kontakt"

Kontakt