LEDERGRUPPE- OG TEAMUTVIKLING

Prosessio har lang erfaring med å bistå ledergrupper og team slik at de framstår som et effektivt og høypresterende. 

Vi kan tilby både kartleggingsbistand for å få en ærlig og felles forståelse av nåværende status, samt bistå og fasilitere en ønsket utviklingsprosess. Vi kan også skreddersy et utviklingsprogram, ut i fra deres behov og ønsker.

 

Ledergrupper

Ny ledersgruppe? Start smart 

Ny toppleder og skal forme en ny eller eksisterende ledergruppe?
 
Et nytt medlem inn i gruppen, og du har i realiteten et nytt team. Hva er viktig fokusområder ved oppstarten ved en ny ledergruppe?  Vi har metodeverktøy og kompetanse som kan bistå ledergrupper med å skape en god start, slik at man optimaliserer mulighetene for skape et lederteam som presterer over tid.
 
 • Workshop med ledergruppen
Jeg ønsker mer informasjon

Er vi en effektiv ledergruppe?

Kartlegging av ledergruppen, samt  presentasjon av resultatene. Vi identifiserer styrker og potensielle utfordringer, samt reflektere sammen om veien videre. 

 • Kartlegging av ledergruppen
 • Workshop med ledergruppen
Jeg ønsker mer informasjon

Utvikling og optimalisering av vår ledergruppe

Effektive ledergrupper er ledergrupper som evner å produsere og gjenskape gode prestasjoner. De har fokus på gode relasjonelle tilstander i teamet, samt ser verdien av kontinuerlig læring, innovasjon og utvikling. 

Prosessio har god erfaring med fasilitere utviklingsprosesser som får ledergrupper til å utnytte potensiale sitt fullt ut. Vi har fokus på refleksjon, læring og justering av utvalgte fokusområder og ønsket ledergruppeatferd.

 • Kartlegginger av ledergruppen
 • 3-5 workshoper med ledergruppen
 • Kartlegging av ledergruppen
Jeg ønsker mer informasjon

I høypresterende ledergrupper stiller deltakerene 22 ganger flere spørsmål til hverandre sammenlignet med de dårligst presterende ledergruppene (Heaphy & Losada, 2004).

 

Team

Er vi et høyt presterende team?

Kartlegging av teamet, samt  presentasjon av resultatene. Vi identifiserer styrker og potensielle utfordringer ved teamet, samt reflektere sammen om veien videre. 

 • Kartlegging av teamet
 • Workshop med teamet
Jeg ønsker mer informasjon

Utvikling av prestasjonsteam

Prestasjonsteam er team som presterer bra sammen, til tross for situasjoner preget av emosjonelt press. Høypresterende team kjennetegnes også ved at de evner å forbedre og utvikle handlinger og atferd, i forhold til ønsket ambisjon og målsettinger. For å lykkes med teamarbeid, kreves en kollektiv og samlet forståelse om både oppgave- og relasjonsbaserte fokusområder. 
 

Vi bruker GDQ til å identifisere og kartlegge teamets modenhet, styrker og utviklingsområder. Resultatene fra undersøkelsen legger grunnlaget for videre gruppeprosesser og fasilitering av  intervensjoner.

Vi i Prosessio har lang erfaring med bruk av dette verktøyet, samt samt fasilitering av en skreddersydd utviklingsprosess som skaper refleksjon, læring og justering teamatferd.

 • Kartlegginger av teamet
 • 3-5 workshoper 
 • Ny kartlegging av teamet
Jeg ønsker mer informasjon

 

Kartleggingsverktøy og sertifiseringer

 

Effect ledergruppeutvikling

Henning Bang og Thomas Midelfart har utviklet en forskningsbasert modell som ser på kritiske faktorer på hva som bør være på plass, for å skape en effektiv ledergruppe. Modellen er et verktøy, der du kan måle og reflektere rundt hvilke faktorer ledergruppen bør ha fokus på, for å utvikle en velfungerende ledergruppe.

Jeg ønsker mer informasjon

Group Development Questionnaire (GDQ)

GDQ er et internasjonalt anerkjent kartleggingsverktøy som identifiserer et teams styrker, modenhet, og utviklingsområder. GDQ baserer seg på teorien og forskningen til Susan Wheelan om samarbeidseffektivitet i team. (Integrated Model of Group Development)

Gjennom bruk av GDQ kartleggings teamets styrker og utviklingsområder. Fokuset og utviklingen ligger alltid hos teamet, og man fokuserer mindre på hvert enkelt teammedlem. Tanken bak er at teamet utvikler seg i samhandling. GDQ som verktøy er ofte brukt i utviklingsprosesser som går over en periode, gjerne i kombinasjon med ulike workshops med ledergruppen eller teamet.

Jeg ønsker mer informasjon

En kort presentasjon av GDQ

GDQ bygger på teorien om "Integrated Model og Group Development". Hensikten med modellen er å gjøre det lettere for team og ledere å identifisere aktiviteter som hjelper gruppen mot mer effektive  teamprestasjoner.

Referanser 

Hva sier våre referanser?

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser