Prosessio 

Kort om Prosessio

Prosessio er et konsulentselskap som leverer tjenester innen organisasjon-, og lederutvikling, ledergruppeutvikling, teamutvikling, mental trening, mentoring, samt individuell utvikling av ledere og medarbeidere.

Vi bistår organisasjoner med å skape en prestasjonskultur, team med å bli høypresterende, samt individer med å bli den beste utgaven av seg selv.  Gjennom evidensbaserte metoder skaper Prosessio livslang utvikling og læring.

Vi tilbyr både skreddersydde løsninger ut ifra kundens behov, samt ferdigstilte foredrag, kurs og workshoper.

Prosessio har flere samarbeidspartnere som kan trekkes inn ved større leveranser og behov. Alle holder høy faglig standard og samt benytter læringsmetoder fra forskning som vi vet virker, som bygger opp om gode prestasjoner og god effekt hos kundene.

Om Hege Brekke

Hege Brekke startet Prosessio AS sommeren 2020, etter flere år i konsulent- og finansbransjen. Hege Brekke har en pedagogisk og økonomisk bakgrunn, med executive master i ledelse fra BI. Hun har ett stort engasjement for kultur- og organisasjonsutvikling, endringsledelse, lederutvikling, ledergruppeutvikling, teamutvikling og mentoring – samt at hun har et bankende og brennende hjerte for mental trening og mental helse. Hege elsker både å jobbe med utviklingsprosesser i næringslivet, samt toppidretten.

Hennes rolle er ofte å være prosessveileder og fasilitator ovenfor større grupper, team eller individer. Når hun fasiliterer, er hun opptatt av pedagogikk og hvordan læring kan utløses i ønsket atferd og effekt.

Hege bistår også ambisiøse mennesker med å nå sine drømmer. Hvem du er, spiller liten rolle. Det som betyr noe for Hege, er om du tar med deg motivasjon, vilje og handlekraft inn i din utviklingsprosess.

I tillegg jobber Hege som mental trener i toppidretten. Hege jobber der både med team og individer.

 

Heges styrker og verdier

«Når jeg er på mitt beste, er jeg god på å bygge relasjoner til andre mennesker.  Jeg skaper trygghet i mine relasjoner med andre, viser stor omtanke, samt evner å samle mennesker. Jeg bygger andre opp, blant annet gjennom å utvikle andre, dele kunnskap og delegere ansvar. Jeg anerkjennes som faglig dyktig, og oppfattes som profesjonell i arbeidslivet. Jeg er en god rådgiver og sparringspartner, som ofte stiller spørsmål slik at andre reflekter over sin egen situasjon og atferd. Som leder er jeg en gylden kombinasjon av tydelig og omsorgsfull, samt at jeg har en anerkjennende og pedagogisk framtoning i møte med andre mennesker. Jeg våger å utfordre nåsituasjonen. Min iver etter utvikling, forbedringer og kvalitet er blant mine sterkeste sider. Jeg har evnen til å se situasjoner objektivt ved at jeg skiller mellom sak og person. Jeg viser andre mennesker stor tillit, både i ord og handlinger»

 - Utdrag fra eget «Reflekterte beste selvportrett» - basert på tilbakemeldinger fra 18 personer

Prosessio i media

 

Prosessio om mental trening i leder- og teamutvikling

Har mindfulness og mentaltrening noe for seg i leder- og teamutvikling? Eventuelt hvordan? 

Hege Brekke og Prosessio har vært gjest i podcasten "Innovative teams". Sammen med Frode Heldal fra NTNU har snakket om mentaltrening, prestasjonsteam og bruk av fokustrening både i næringslivet og idretten. 

Kompetanse og sertifiseringer

Formell kompetanse

 • Instruktørutdannelse i Mindfulness (2022 – 2020)
 • Executive Master of Management – Handelshøyskolen BI (2019 – 2016)
  • Endringsledelse
  • Prestasjoner i organisasjoner
  • Påvirkning og makt i lederrollen
 • Allmennlærerutdanning - Høgskolen i Oslo (1997 – 2000)
 • Personalpsykologi - NTNU (1998)
 • Grunnfag sosiologi - NTNU (1996 - 1997)
 • Kulturforståelse -NTNU (1995)

 

Sertifiseringer

 • SCI ®-Instruktør (Pågående)
 • 2021 Neo PI-R
 • 2021 Autorisering Effect ledergruppeutvikling
 • 2020 Relasjonell kapasitet
 • 2020 Kjernekvadranten
 • 2017 QDQ Teamutvikling
 • 2017 Meebook
 • 2017 Teambook
 • 2016 PRINCE2®- Foundation Certificate in Project Management
 • 2008 Cattell 16PF5, SHL
 • 2008 Raven

Kurs

 • A3 Problemløsning (lean)
 • Consulting skills, Deloitte
 • Lederkurs, Deloitte
 • Faciliteringskurs, Deloitte
 • Presentasjonsteknikk kurs, Deloitte
 • Ny som Counsellor, Deloitte
 • Rekruttering og intervjuteknikk, del 1 og 2, HR Norge

Samarbeidspartnere

 

Bård Fyhn

Bård er PhD stipendiat ved NHH Norges Handelshøyskole, der han forsker på psykologisk trygghet i team. Han er utdannet offiser fra Sjøkrigsskolen og siviløkonom fra NHH. Gjennom 15 år i Forsvaret har han operativ erfaring fra inn- og utland, samt flere år som lederutvikler ved Sjøkrigsskolen. Bård underviser i masterkurset «Ledelse og lederpsykologi» ved NHH og er en aktiv foredragsholder innen team og ledelse.

Bård har sin egen blogg, gruppetenkerne, der han skriver om team og ledelse.

Om du har spørsmål kan du i tillegg til de vanlige kanalene også bruke chat (nederst til høyre). Vi svarer deg så raskt vi har anledning

 

Mail[email protected],

Mobil: +47 95 96 92 96

Link til sosiale medier nedenfor