Prosessio 

Kort om Prosessio

Prosessio er et konsulentselskap som leverer tjenester innen organisasjon-, og lederutvikling, ledergruppeutvikling, teamutvikling, mental trening, mentoring, samt individuell utvikling av ledere og medarbeidere.

Vi bistår organisasjoner med å skape en prestasjonskultur, team med å bli høypresterende, samt individer med å bli den beste utgaven av seg selv.  Gjennom evidensbaserte metoder skaper Prosessio  utvikling og læring som fremmer gode prestasjoner.

Vi tilbyr både skreddersydde løsninger ut ifra kundens behov, samt ferdigstilte foredrag, kurs og workshoper.

Prosessio har flere samarbeidspartnere som kan trekkes inn ved større leveranser og behov. Alle holder høy faglig standard og samt benytter læringsmetoder fra forskning som vi vet virker, som bygger opp om gode prestasjoner og god effekt hos kundene.

Visjon og verdier

Vår visjon 

Vår visjon er å bistå våre kunder med optimalisering, slik at de effektivt evner å bevege seg fra ambisjon til prestasjon  

Våre verdier

Integritet

Våre handlinger samsvarer med våre verdier og prinsipper

Kvalitet

Vi søker kvalitet i alle ledd, og fokus på kontinuerlig utvikling og  forbedring

Bærekraft

Vi fasiliterer utvikling som tilfredsstiller både dagens og framtidens behov

Ansatte 

Hege Brekke

Hege Brekke er eier og daglig leder i Prosessio. Hun startet selskapet  sommeren 2020, etter flere år i konsulent- og finansbransjen. Hege Brekke har en pedagogisk, økonomisk bakgrunn, samt en master og fordypning innen ledelse fra BI. Hege har lang erfaring med utviklingsarbeid både i privat og offentlig sektor, samt toppidretten. 

Hege ser på seg selv som en prosessveileder, ledertrener, team fasilitator, mental trener  og strategisk rådgiver. Hun brenner for styrkebasert  og involverende ledelse, samt fokus på bærekraftig selvledelse og tilstedeværelse i det man gjør.

Heges rolle er ofte å være prosessveileder. Hun er opptatt av balansen mellom innovasjon og drift, samt kombinasjonen mellom strategi, psykologi og pedagogikk i menneskers lederskap. Hun mener ledere bør utvikle ferdigheter innen emosjonell smidighet, slik at de kan hjelpe andre til å  justere tenkesett, motivasjon og vaner for gå fra ambisjon til prestasjon.

Heges styrker og verdier

«Når jeg er på mitt beste, er jeg god på å bygge relasjoner til andre mennesker.  Jeg skaper trygghet i mine relasjoner med andre, viser stor omtanke, samt evner å samle mennesker. Jeg bygger andre opp, blant annet gjennom å utvikle andre, dele kunnskap og delegere ansvar. Jeg anerkjennes som faglig dyktig, og oppfattes som profesjonell i arbeidslivet. Jeg er en god rådgiver og sparringspartner, som ofte stiller spørsmål slik at andre reflekter over sin egen situasjon og atferd. Som leder er jeg en gylden kombinasjon av tydelig og omsorgsfull, samt at jeg har en anerkjennende og pedagogisk framtoning i møte med andre mennesker. Jeg våger å utfordre nåsituasjonen. Min iver etter utvikling, forbedringer og kvalitet er blant mine sterkeste sider. Jeg har evnen til å se situasjoner objektivt ved at jeg skiller mellom sak og person. Jeg viser andre mennesker stor tillit, både i ord og handlinger»

 - Utdrag fra eget «Reflekterte beste selvportrett» - basert på tilbakemeldinger fra 18 personer

Kompetanse og sertifiseringer

Formell kompetanse

 • Instruktørutdannelse i Mindfulness (2022 – 2020)
 • Executive Master of Management – Handelshøyskolen BI (2019 – 2016)
  • Endringsledelse
  • Prestasjoner i organisasjoner
  • Påvirkning og makt i lederrollen
 • Allmennlærerutdanning - Høgskolen i Oslo (1997 – 2000)
 • Personalpsykologi - NTNU (1998)
 • Grunnfag sosiologi - NTNU (1996 - 1997)
 • Kulturforståelse -NTNU (1995)

 

Sertifiseringer

 • Motiverende Samtale (MI)
 • SCI ®-Instruktør 
 • 2021 Neo PI-R
 • 2021 Autorisering Effect ledergruppeutvikling
 • 2020 Relasjonell kapasitet
 • 2020 Kjernekvadranten
 • 2017 QDQ Teamutvikling
 • 2017 Meebook
 • 2017 Teambook
 • 2016 PRINCE2®- Foundation Certificate in Project Management
 • 2008 Cattell 16PF5, SHL
 • 2008 Raven

Kurs

 • A3 Problemløsning (lean)
 • Consulting skills, Deloitte
 • Lederkurs, Deloitte
 • Faciliteringskurs, Deloitte
 • Presentasjonsteknikk kurs, Deloitte
 • Ny som Counsellor, Deloitte
 • Rekruttering og intervjuteknikk, del 1 og 2, HR Norge

Samarbeidspartnere 

 

Prosessio samarbeider med andre bedrifter, konsulentselskap og enkeltpersoner som har spisskompetanse innen sine fagfelt. 

Våre samarbeidspartnere