Samhandling på tvers

 

En rekke internasjonale studier viser at menneskers evne til å kunne samarbeide, i og mellom grupper (og spesielt i tverrfaglige grupper), er avgjørende for å sikre kvalitet og produktivitet i postmoderne organisasjoner.

Samhandling på tvers

I dag ser vi økende grad av spesialisering og kompleksitet i større organisasjoner, samtidig som vi blir mer gjensidig avhengig av hverandre for å løse komplekse utfordringer på en god måte. Dette kan medføre økt grad av samarbeidsproblemer. Det er ikke uvanlig at avdelinger/team har ulike delmål, og at det oppstår subgrupper og silotenkning som kan føre til konflikter og samarbeidsproblemer.

 

Relasjonell koordinering

En rekke internasjonale studier viser at evnen til å kunne samarbeide - i og mellom grupper, og spesielt tverrfaglige grupper - er av avgjørende betydning for å sikre kvalitet og produktivitet.

 

Relational Coordination Theory (Gittell, 2009) er en moderne organisasjonsteori som forklarer det uformelle samspillet som skjer i organisasjoner. Relasjonell koordinering (RC) er på mange måter det samme som et selvorganisert system. Det å kunne samarbeide på tvers i organisasjoner, der arbeidet koordineres gjennom relasjoner og riktig kommunikasjon viser seg være av avgjørende betydning for kvalitet og effektivitet.

Moderne utfordringer lar seg ikke løse med tradisjonelle metoder

Relasjonell kapasitet

Relasjonell koordinering (RC) egner når det er komplisert, og relasjonell kapasitet (RK) egner seg når det er komplekst. I komplekse organisasjoner ser vi utfordringer i koordinering og utnytting av ressursene. Det er krevende å ha tilstrekkelig oversikt over aktører og de ulike bidrag. Når kompleksiteten øker, setter det krav til de involverte. De må både definere hvilke aktører som er relevante i de ulike leveransene, relasjoner må etableres og bygges, det må utvikles relasjonell kapasitet.

Forskning på relasjonell kapasitet har funnet ut at disse områdene er avgjørende for å få til god samhandling:

 

God kjennskap - god kjennskap til arbeidet kollegaer gjør

Informasjon - sikre høyt gjensidig informasjonsnivå

Samarbeid  - bidra til å sikre godt samarbeid

Problemløsning - sammen finne løsninger når problemer oppstår

Respekt  - for ulike perspektiver og bidrag

Innovasjon - finne nye løsninger, nye arbeidsmetoder

 

Der det er høy relasjonell kapasitet, er det også høy endringskapasitet

For mer informasjon om ledelse som støtter opp relasjonell kapasitet, se tjenesteområde vårt på lederutvikling.

Lederutvikling

Kartlegging av arbeidsprosess

Vi kan kartlegge graden av relasjonell kapasitet, og endringskapasitet i en arbeidsprosess. Vi fasiliteter også utviklingsprosesser, samt skreddersyr lederutvikling som støtter opp om god samhandling på tvers i din bedrift

Om du har spørsmål, kan du bruke chat (nederst til høyre) eller bruke vårt kontaktskjema. Vi svarer deg så raskt vi har anledning. 

 

Kontaktskjema