FOREDRAG 

Prosessio har god erfaring med å være foredragsholder på konferanser, seminarer eller ulike lederforum. Tema- og faginnholdet skreddersys  etter kundenes behov og ønsker.

Kontakt

Våre foredrag

 

I dette foredraget vil du få kunnskap om hvordan du kan praktisere styrkebasert ledelse. Du vil få innsikt i hvordan øke effektiviteten gjennom å ha fokus på kvalitetene som finnes i oss mennesker. Du vil også få kjennskap til konkrete verktøy som skaper bedre prestasjoner gjennom motiverte og engasjerte kollegaer og medarbeidere  samt innsikt om hvordan styrker også kan utvikle overslag og utfordringer i arbeidslivet.

 

Mer info
 

Dette er et foredrag om hvordan du kan navigere egne emosjoner og følelser, slik at du utvikler robusthet i eget lederskap. Vår fysiologi er sterkt påvirket av tidligere erfaringer, og vi mennesker lager oss mentale snarveier som påvirker vår atferd. Dette fenomenet kan påvirke  vår evne til samarbeid, læring og utvikling.  På dette foredraget kan du lære hvordan tankesett, motivasjon og vaner kan gjøre oss mindre rigide, og mer emosjonell smidigere.

Mer info
 

For å kunne lede andre, må du først evne å lede deg selv. I dette foredraget vil du lære om hvilke evner og ferdigheter som fremmer bærekraftig selvledelse, og hvordan du kan bevege deg fra ambisjon til prestasjon tross press og stress. Jeg vil gi deg konkrete verktøy og dele metoder som får deg til ta valg basert på egne verdier, samt hvorfor mot, raushet og nysgjerrighet er viktige ferdigheter for å være den beste utgaven av deg selv.

 

Mer info

Foredrag om emosjonell smidighet

 

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser

Lederkonferansen 2022

Jeg har hatt gleden av å jobbe med Hege Brekke som en av innlederne våre på Lederkonferansen 2022 i regi av Tekna. Hege snakket om styrkebasert ledelse og leverte et innlegg som fikk topp score hos deltakerne. Det var både praktisk, engasjerende og interessant. Hun er trygg og tydelig som foredragsholder.

Hege demonstrerte tydelig fagkompetanse på området og vi gleder oss til videre samarbeid på nettopp kurs i Styrkebasert Ledelse.

Utenfor scenen så er det en sann glede å jobbe med Hege, hun leverer på alt og i tide. En skikkelig proff samarbeidspartner og også sparringspartner innen fagområdet ledelse. 

 - Hanne Gudbjørgsrud, prosjektleder, kurs- og konferanseavdelingen, Tekna.