Prosessio tilbyr skreddersydde kurs og workshops

 

Prosessio tilbyr et utvalg av ulike workshoper eller kurs. Tjenesteområdene til Prosessio beskriver hvilke fagområder vi har spisskompetanse på, læringsformen skjer i samspill med kunden.

Vi er svært opptatt av læring - derfor konkretiseres ofte holdninger, ferdigheter og evner som må forsterkes og utvikles for at atferdsendring vil skje. Vi har god dialog med deg som kunden, om ambisjoner, behov, ønsket effekt.

 

Populære kurs og workshops

 

Relasjonsledelse

Relasjonsledelse handler om å påvirke medarbeidere og kollegaer gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Ledelse er å oppnå målsatte gode prestasjoner i samhandling med andre, og dette samarbeidet kan best realiseres gjennom gjensidige robuste relasjoner. 

Emosjonell smidighet

Ledere trenger kunnskap om emosjonell smidighet. Smidighet er det motsatte av rigiditet. Dette kurset gir deg kunnskap om hva emosjoner faktisk er, hvordan de fungerer, samt hvordan håndtere de når de kommer. Kurset tar utgangspunkt i emosjonshåndtering i arbeidslivet.

Høykvalitetsforbindelser

Høykvalitetsforbildelser (HCQ) er i følge Jane Dutton (2003) korte, positive, dyadiske interaksjoner mellom mennesker. Dette kurset går igjennom hva HCQ er, hvilke strategier som bygger HCQ, samt hvordan fremme HCQ i ditt team/organisasjon.

Styrkebasert ledelse

Dette kurset gir en innføring i styrkebasert ledelse. Du vil også lære om balansen mellom styrker, utviklingsmuligheter, samt hvordan man kommuniserer rundt disse temaene på en måte som styrker relasjonen til dine medarbeidere.

 

Psykologisk trygghet

I denne workshopen går vi igjennom hva psykologisk trygget er, hva det ikke er, hvorfor psykologisk trygghet er viktig på arbeidsplassen. Vi ser også på fenomenet psykologisk trygghet i team, og hvordan vi kan bygge trygge team.

 

 

Endringssnakk og motiverende samtaler (MI)

I dette kurset går vi igjennom hva en motiverende samtale er, hvordan den skiller seg fra andre samtaler, samt hvordan vi kan bruke denne metodikken i endringsarbeid.  Vi både lærer og praktiserer på å gjennomføre MI samtaler.

 

Stresshåndtering

Dette kurset vil bevisstgjøre deg på hva du kan gjøre, hvis du opplever belastende stress i hverdagen. Du lærer hvordan du kan identifisere egne stressignaler, samt får tilgang til enkle verktøy til å finne en god balanse mellom ambisjoner, prestasjoner og livskvalitet. 

 

Selvledelse

For å kunne lede andre, må du først evne å lede deg selv. I denne workshopen vil vi både gå igjennom kognitive strategier, samt mentale ferdigheter for å evne å lede seg selv i en hektisk hverdag. Vi vil også gi deg tilgang på verktøy og metoder som får deg til prioritere, sortere og velge ut ifra din ambisjon og dine målsettinger

Dialogferdigheter - hvordan gi og motta tilbakemeldinger

Gode dialogferdigheter på arbeidsplassen, fremmer god samhandling samt styrker både individet og felleskapet. I denne workshopen trener vi på enkle dialogverktøy, som gjør deg i stand til både å gi og motta tilbakemeldinger på en styrkebasert og effektiv måte

 

Andre kurs og workshops

Jeg skreddersyr kurs og workshop, har ulike undertema og fordypninger, samt ulik lengde. Men her en noen eksempler på kurs jeg har god erfaring med å levere: 

 • Effektiv ledelse av andre
 • Emosjonell smidighet
 • Endringsledelse og ledelse av endring
 • Endringssnakk og motiverende samtaler (MI)
 • Fasilitering som fremmer dialog, deltakelse og utvikling
 • Fra ambisjon til prestasjon – hvordan være på sin beste når det gjelder
 • Hvordan utvikle prestasjonsteam
 • Høykvalitetsforbindelser og gode relasjoner
 • Mental trening – teknikker, ferdigheter og selvregulering
 • Prestasjonsteam
 • Prosessledelse
 • Samhandling på tvers
 • Selvledelse – fra ambisjon til prestasjon
 • Stressmestring
 • Tankesett og autopilot

Det du lærer - blir en del av den du er

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser