Ledergrupper 

Prosessio har god erfaring med å bistå ledergrupper slik at de framstår som et effektivt og høypresterende. 

Vi har også god erfaring med å jobbe med videreutvikling av ledergrupper, samt å inneha rollen som fasilitator for at ledergruppen framstår som samhandlene, effektive og troverdige

 

Ledergrupper skiller seg fra andre arbeidsgrupper eller tradisjonelle prosjektteam. Deres hovedformål er knyttet til selskapets overordnede strategi, likevel kan mandat og felles forståelse oppleves uklart eller utydelig. Ofte består strategien av hva, men ikke hvordan.

Medlemmene av en ledergruppe kan ha forskjellige hatter - ansvarlig for en del av virksomheten og medansvarlig for helheten. Ledergruppemedlemmene må evne å sjonglere sine roller, samt inneha strategiske, intellektuelle, relasjonelle og  kommunikasjonsmessige ferdigheter og evner.

Ledergruppen som prestasjonsteam er på sitt beste når man evner å utnytte de ressursene som teamet har, gjennom god samhandling på tvers og samhandling internt i teamet

I høypresterende ledergrupper stiller deltakerene 22 ganger flere spørsmål til hverandre sammenlignet med de dårligst presterende ledergruppene (Heaphy & Losada, 2004).

Referanser 

Hva sier våre referanser?

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser