MASTERCLASS 

Prosessio tilbyr både Masterclass programmer. Dette er for deg som ønsker å gå mer i dybden på et område, samt ønsker å beve deg fra innsikt - til evnen å gjøre.

 

Masterclass i styrkebasert selvledelse

 

Hvordan utøve styrkebasert selvledelse?

 

Utvikling er ofte en prosess, som skjer over en tidsperiode. Derfor er en av masterclass programmene vi i Prosessio tilbyr i samarbeid med vår samarbeidspartner, Masterclass i styrkebasert selvledelse.

Dette programmet vil komme høsten 2023

 

Jeg vil vite mer

Masterclass i Emosjonell smidighet

Hvordan bli emosjonell smidig?

 

Denne utviklingsprosessen passer for alle som ønsker å lære konkrete verktøy innen emosjonshåndtering, samt ønsker innsikt i hvordan egne emosjoner kan brukes som navigasjons-system. Du får kunnskap om hvordan hjernen din påvirker håndtering av emosjoner og følelser, samt hvordan du selv kan ta kontroll over handlingsrommet mellom stimuli og respons. Du vil også presenteres ovenfor konkret verktøy som kan hjelpe deg med å justere tankesett, motivasjon og vaner for å bli en smidig utgave av deg selv. 

Det finnes ikke en vanskelig samtale, men det finnes situasjoner som du synes er ubehagelig. Å være emosjonelt smidig handler om å navigere i ulike kompliserte tilstander, på en fleksibel måte som gjør deg tryggere, mer robust og mer til stedet

For å skape gode prestasjoner, god samhandling og arbeidsglede, trenger vi relasjonsbyggere som er mindre rigid og mer nysgjerrige. "Hvordan bli emosjonell smidig" passer for alle som ønsker mer trygghet, tilstedeværelse og bevissthet i egne autopiloter. Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst på, gjør noe med deg. 

Alle kursdeltakere vil få en individuell veiledningstime

Programmet som går våren 2023, blir digitalt. Til høsten blir det satt opp et fysisk program. 

Jeg vil vite mer