MENTAL TRENING 

Prosessio bistår både team, trenere og utøvere innen toppidretten og ledere i næringslivet med mental trening 

Vi mener mental trening bør sees opp mot evnen til å være den beste utgaven av seg selv, når det gjelder. Det er ikke nødvendigvis det samme som å ha fokus på gode resultater. Gode resultater er ofte en følge av gode prestasjoner, men resultater kan også være avhengig av ting du ikke kan styre.

Det du fokuserer på, får du mer av.

Det du trener på, blir du god i

Mental trening for individer

Mental trening er ikke tilfeldig, men en strukturert, målrettet utviklingsprosess.«One size does not fit all» - for enkeltutøvere er utviklingsprosessen individuelt tilpasset deg, din kontekst, din utfordring, din ambisjon.  

Mental trening for trenere og ledere 

Mental trening for trenere eller ledere tar utgangspunkt i ditt lederskap, din kontekst og dine vekstmuligheter som leder.  

Prestasjonsteam

Forskning på høypresterende team har de siste årene skiftet fra personfokus til fokus på samspill, kommunikasjon og relasjoner.  Vårt fokus er både å individuelt utvikle trenere og idrettsutøvere, samt finne drivere for hvordan gruppen kan presterer optimalt sammen som team.

Gullet i deg

Vi mener mental trening bør sees opp mot evnen til å være den beste utgaven av seg selv, når det gjelder. Det er ikke nødvendigvis det samme som å ha fokus på gode resultater. Gode resultater er ofte en følge av gode prestasjoner, men resultater kan også være avhengig av ting du ikke kan styre.

 

Individuell mental trening

Mental trening handler om flere forhold, men her deler vi noen utvalgte temaer vi jobber med for å individuelt være den beste utgaven av seg selv:

Din natur, personlighet og dine verdier

Hvem du er, hva som ligger naturlig for deg, samt tidligere erfaringer og læringer legger føringer for din væremåte og autopiloten.  Når du skal utvikle ferdigheter og evner, er det derfor sentralt å kjenne seg selv, sitt potensial, styrker og utfordringer. Dine verdier er din grunnmur og rettesnor når ambivalens oppstår.

Ditt prosjekt

Hvilke ambisjoner har du, og er ambisjonene dine realistiske? Hva er du villig til å ofte for å nå dine mål, og hvordan er "kondisjonen" til motivasjon?  Hva er prosjektet ditt, og hvordan prioriterer du slik at du bruker tiden på de riktige tingene. Og hvordan skaper du avstand til prosjektet ditt, når det er nødvendig.

Den viktigste stemmen

Den viktigste stemmen er  den dialogen du har med deg selv. Hva sier du ofte til deg selv, og hva burde du oftere si til deg selv? Forskning på dette området kan vise til spennende funn hvordan  tankespinn, språkbruk og indre dialog kan påvirke selvtillit, mestringstro og prestasjoner.

Læring - innsikt, utsikt og atferd

Læring er individuelt, og er mye mer enn å bare kjenne til noe. Hvordan du kan beveger deg fra «knowing» til «doing» er den røde tråden i mange av våre tjenester. Men skal man måle læring i mental trening, må man måle evnen til å gjøre. Mental trening handler om handlinger og atferd!

Tankesett

I mental trening er det en viktig å identifisere når de ulike tankesettene oppstår, og hvorfor. Ditt tankesett påvirker mange faktorer, som læring, indre dialog, motstandsdyktighet, mestringstro for å nevne noen. Vi kan ikke tenke oss glade og flinke (ref. giftig positivitet), men vi tror fokus og tro påvirker hvordan vi ser og oppfatter verden.  

Emosjonell smidighet

Smidighet er det motsatte av rigiditet, og kunnskap om emosjonell smidighet kan være til hjelp for å identifisere, akseptere og håndtere egne emosjoner. Hva er emosjoner, hvordan fungerer de og hvordan håndtere de når de kommer. Emosjoner er signaler/data om egne behov, og ikke instrukser på forventet atferd og handling.

Visualisering

Hvordan forbereder du deg til et viktig møte, eller en viktig leveranse? Visualisering stimulerer sanseinntrykkene dine og danner indre mentale bilder. Visualisering kan brukes til forberedelse eller gi en forsmak på en fremtidig mestringsfølelse. Visualisering kan brukes både i næringsliv og idrett.

Fokus og tilstedeværelse

I mental trening er tilstedeværelse viktig. Evnen til å ha fokus på de riktige tingene, samt tilstedeværelse på det du kan påvirke, her og nå. Å fokusere på resultater kan ta fokus bort fra viktige detaljer. Gode prestasjoner skjer når vi evner å nullstille tankekjøret, være tilstede i nuet - her og nå. Fokus og tilstedeværelse er trenbart!

Når jeg går for meg selv er jeg ekstrem til å visualisere. (…) Når jeg da kommer til mesterskapene har jeg gått løypene og løpene så mange ganger inne i mitt eget hodet at selve rennet går på autopilot.

Petter Northug jr., Langrenn.com, 2011

Prestasjonsteam -

Mental trening for team

Hvordan være gode - sammen? 

Forskning på høypresterende team har de siste årene skiftet fra personfokus til fokus på samspill, kommunikasjon og relasjoner. 

Ledelse er en innflytelseprosess, så å lede team er komplekst. Det handler både om å lede hver enkelt, samt lede samhandling og samarbeid. I prestasjonsteam, finner vi høy grad av gruppepsykologisk trygghet, samt sterke kulturbærere som setter standard for kultur og normer. Men det er mange feller man kan gå i, så å lede team er en kunst.

Referanser mental trening