Mentorprogrammer

Prosessio tilbyr ulike  skreddersydde mentorprogram for ledere som varer over en avtalt tid. 

Prosessio har tre ulike mentorprogrammer for ledere. Du blir fulgt opp individuelt og utviklingsprosessen er skreddersydd deg og dine behov. Disse mentorprogrammene går over 6 eller 9 måneder, og er delt inn i tre ulike temaer og fokusområder:

 

 

Våre mentorprogrammer

 

 

Prosessio har pr. dags dato tre ulike mentorprogram i næringslivet, og to ulike mentorprogram i toppidretten. Mentorprogrammene er  individuelle skreddersydde utviklingsprosesser, der du gjennom 1:1 samtaler får veiledning, coaching og mentoring i utvalgte temaer. Programmene går over 6 eller 9 måneder, og tar utgangspunkt i dine behov, dine ønsker på fordypning, samt din kontekst.

 

De ulike mentorprogrammene passer for deg som er nysgjerrig, læringsvillig og ønsker faglig sparring og mentoring, samt påfyll i egen verktøykasse. Forskjellen på programmene er temaene, hva vi går i dybden på, samt hva vi har fokus på. Programmene har en fast ramme, men med muligheter å tilpasse valgfrie temaer etter dine behov. "One size does not fit all", derfor er dette en annerledes mentorprogram fordi den sette deg og ditt utvikling i fokus.

 

I alle programmene er den røde tråden å utvikle ferdigheter og evner til å gå fra ambisjon til prestasjon. Her brukes evidensbaserte metoder og verktøy, samt blended learning som læringsmetodikk. Vi er opptatt av atferdsendring - evnen fra å bevegelse seg fra  «knowing» til «doing».

Våre skreddersydde 1:1 mentorprogrammer for næringslivet

Å lede seg selv, og lede andre

 

Å lede seg selv, og lede team

 

Storgruppedynamikk, samt å lede samhandling på tvers

 

Hva sitter du igjen med etter disse mentorprogrammene?

Memtorprogrammene er skreddersydde utviklingsprogram som tar utgangspunkt i ditt lederskap. Du vil få klarhet i dine verdier og ambisjoner, styrke ditt eget potensial, lære om stressmestring, samt lære om ulike verktøy som får deg til å optimalisere ledelse lede deg selv og av andre.

Programmet er basert på ledelse og arbeidspsykologisk forskning - i kombinasjon kroppens fungering. Den røde tråden er å utvikle relevante ferdigheter og evner, gi deg en verktøykasse som kan være til hjelp med å gå fra ambisjon (ønsket atferd) til prestasjon (evner å gjøre).

Læringsmetodikken er blended learning, vi er opptatt av å gi deg retning, trygghet og bygge gjennomslagskraft.

*På grunn av programmets omfang, er det begrenset med plasser.

Referanser

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser

Våre skreddersydde 1:1 mentorprogrammer for toppidretten

Å lede seg selv, mental trening for utøvere

 

Å lede seg selv, og lede andre - mental trening for trenere

 

Å lede seg selv i dommerrollen, mental trening for dommere