STYRKEBASERT TILNÆRMING

En styrkebasert tilnærming kan utløse sterke krefter i en organisasjon,

i form av økt engasjement, arbeidsglede og opplevelse av tilhørighet

En styrkebasert tilnærming i har utviklet seg innenfor ulike fagtradisjoner de seneste årene. Vi kan finne en styrkebasert tilnærming innen organisasjonsutvikling, endringsarbeid og ledelse. Gjennom fokus på det som fungerer bra, anerkjenner og forstekes det vi skal fortsette med, samt at vi utvikler en ny forståelse for nye potensiale og utvikling.

Ideen om en styrkebasert tilnærming i organisasjonsutvikling, bygger på positiv psykologi. Gjennom mulighetene til å bruke og videreutvikle styrkene våre i i yrkeslivet, vil organisasjoner få mer motiverte, engasjerte og produktive ansatte. Forskning kan vise til studer der lvedere som fokuserer på medarbeiders styrker, har mer enn 2 ½ ganger større sannsynlighet for å ha engasjerte medarbeidere  enn ledere som fokuserer på svakheter (Rath). 

Styrkebasert tilnærming er en rød tråd gjennom flere av våre fokusområder og tjenester. Vi tilbyr både foredrag, kurs og utviklingsprosesser der denne tilnærmingen har fått stor plass. 

Les mer om styrkebasert ledelse