TEAMUTVIKLING

Prosessio har god erfaring med å bistå grupper, team slik at de framstår som et effektivt og høypresterende.

Vi har også god erfaring med å jobbe med teamutvikling og prestasjonsteam, samt å inneha rollen som fasilitator for å utvikle og gjenskape psykologisk trygghet i teamet.

 Teamutvikling

Hva er forskjellen på en gruppe og et team? Hva kjennetegner et effektivt team? Hva er det viktigste fokuset ved oppstarten når et team blir etablert?

I Prosessio har vi kartleggingsverktøy som kan måle teameffektivitet, samt graden av gruppepsykologisk trygghet. I all utviklingsarbeid, er det viktig å vite utgangspunktet. Når man vet hvor man er, er det lettere å treffe på med utviklingstiltak.

I teamutvikling, starter Prosessio ofte med en kartlegging hvor teamet/gruppen er og hva de ønsker å oppnå sammen. Vi ser nærmere på samhandlingsdynamikk, dialogferdigheter og den relasjonelle kapasitet i forhold til en konkret arbeidsprosess som de skal løse sammen.

Fordi vi er opptatt av å bistå teamene til å bli et effektivt team, ønsker vi også å finne ut hva er gode teamprestasjoner er her hos dere, samt ta en avsjekk om det faktisk er et samlet syn i gruppen. 

Forskning på team de siste årene har byttet fra personfokus til samspill og kontekst.  Mennesker har en grunnleggende ferdighet til å tilvenne oss den konteksten vi er i, slik at vi justerer atferd og handlinger ut ifra situasjon og kontekst. Forskning bekrefter denne hypotesen, at effektive team tilpasser sin samhandling til den konteksten de opererer i og oppgaven de skal løse sammen (Edmondsen).

 

Populære utviklingsprosesser for team

 

Teamkontrakter

Kan teamkontrakter benyttes som et virkemiddel for påvirke teameffektiviteten? I noen sammenhenger kan prosessen ved å etablere en slik kontrakt tydeliggjøre både relasjonelle og oppgave-baserte fokusområder som igjen påvirker prestasjon, læring og samhold i teamet. Prosessio har relevant kompetanse og erfaring fra den type arbeid, samt metoder og verktøy til å bistå teamet med en slik utviklingsprosess.

Gruppepsykologisk trygghet 

Gruppepsykologisk trygghet handler om en felles og delt oppfatning blant menneskene involvert om at det er trygt å ta mellommenneskelige sjanser i teamet, og at man ikke vil ydmyke, avvise eller straffe hverandre for å uttrykke ens mening eller tanke (Edmondson, 1999). Vi i Prosessio kan tilby design av ulike utviklingsprosesser som omhandler målinger av psykologisk trygghet, samt fasilitere ulike intervensjoner som utvikler ønsket teamatferd.

Utvikling av prestasjonsteam

Det koster noe av oss individer, å arbeide i team. Vi må ta stilling til den rollen vi får eller tar, vi kjenner på sosial risiko i samhandling med andre, vi møter på motstand ved at vi ikke alltid kan få viljen vår. I teamarbeid blir vi også avhengig av andre, eller andre blir avhengig av oss, "sosial loffing" kan forekomme. Prosessio fasiliterer utviklingsprosesser som skaper prestasjonsteam, samt deler metoder og verktøy som skaper god dialog og samhandling.

Referanser 

Hva sier kundene våre om våre leveranser? 

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser