Velfungerende team 

Prosessio har god erfaring med å bistå grupper, team slik at de framstår som et effektivt og høypresterende.

Vi har også god erfaring med å jobbe med teamutvikling og prestasjonsteam, samt å inneha rollen som fasilitator for å utvikle og gjenskape psykologisk trygghet i teamet.

Ingen kan lykkes - uavhengig av de andre

Prosjekt- og teamorganisering

 

I dag er det vanlig å organisere arbeid i team og grupper. Tanker bak, er at man kan løse arbeidsoppgaver bedre, med ulike hoder som har ulik kompetanse, erfaringer og tankesett. Men for å få et team til å fungere bra, eller utvikle seg til å bli et prestasjonsjonsteam, er man nødt til å klargjøre de gjensidig avhengighetene, felles mål og hvordan man skal evne å bygge opp om ønsket teamatferd.

Maktforholdet mellom leder og de som skal ledes har endret seg. Å besitte på selskapskritisk kunnskap, endrer maktbalansen mellom leder og medarbeidere. Prosjekt- og teamorganiseringen har endret lederens fokus og oppgaver. Kunnskapen sitter i menneskene, ikke i organisasjonen, derfor er samhandling og kunnskapsdeling et fokusområde i teamarbeid.

Et vellykket team er mer enn en samling av flinke enkeltindivider. De har avklarte gjensidige avhengigheter og de har felles mål. De har stor fokus på kontinuerlig læring, de både lærer og feiler sammen

 

"Vi fant at kommunikasjonsmønstre i teamene 
var den viktigste faktoren for å forutsi teamets suksess.

 

 Og ikke bare det, 
men disse mønstrene var viktigere enn alle andre faktorer
som individets intelligens, personlighet, individuelle ferdigheter og kompetanse
- til sammen"
Alex Pentland 

Våre tjenster - team og prestassjonsteam

Prosessio har flere tjenester som er knyttet til teamutvikling, utvikling av prestasjonsteam, samt gruppepsykologisk trygghet

Teamutvikling

I

Referanser 

Hva sier kundene våre om våre leveranser? 

Prosessio er opptatt av å sette kundens behov i sentrum, samtidig som vi utfordrer der vi ser det er nødvendig. Her kan du lese om hva referanser fra kundene våre

Våre referanser